Dorada

Dorada odlivaka sa mogućnošću poliranja. Mašinska obrada odlivaka.