Proizvodnja - Gravitaciono livenje u metalnim alatima (kokilama)

Gravitacionim livenjem u metalnim alatima (kokilama) dobija se bolja preciznost odlivka i homogenija površina. Pogodno je za veće serije.