Proizvodnja - Livenje u peščanim kalupima

Livenje u peščanim kalupima kao jedno od najjevtinijih rešenja za manje serije, pojedinačne odlivke, kao i odlivke po uzorku. Može se liti i u većim serijama u zavisnosti od samog odlivka (komada).